1. Introducció

El dret a la intimitat, i en particular el dret a la protecció de dades de caràcter personal és un dels valors de FUNDACIÓ FLUIDRA, (d’ara endavant, FUNDACIÓ FLUIDRA), que figura en el nostre Codi Ètic.

La finalitat d’aquesta política és explicar com la FUNDACIÓ FLUIDRA tractarà aquelles dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que es puguin trobar al lloc web de la FUNDACIÓ FLUIDRA. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè ha consentit, tal com s’explica a continuació en aquesta Política General de Privacitat i en cadascuna de les Polítiques de Privacitat dels diferents formularis.

2. Compromís amb la privadesa

La FUNDACIÓ FLUIDRA està plenament compromesa amb el compliment de la normativa i reglament general de protecció de dades de la Unió Europea i de la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, sent un objectiu priori prioritat per a la FUNDACIÓ FLUIDRA.

Per aquest motiu, la FUNDACIÓ FLUIDRA ha fet la determinació d’implementar els principis següents, sent la privacitat la base sobre la qual es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, de manera que sempre que recollim dades personals sobre vostè, l’informarem degudament en la corresponent política de privacitat de les finalitats d’aquest tractament.
 • Tractarem sempre dades estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
 • Mai li exigirem que proporcioni dades personals, llevat que realment siguin necessàries per prestar-li el servei que ens sol•liciti.
 • Sempre que sigui possible, li proporcionarem mitjans senzills per controlar les seves dades personals.
 • No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens presten un servei, ni amb aquells que prèviament l’han informat i ens han donat el seu consentiment.
Finalitats dels tractaments

La FUNDACIÓ FLUIDRA recull les seves dades personals amb la finalitat de gestionar les seves sol•licituds i oferir-li els serveis i productes que vostè pugui estar interessat. En particular, tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

 1. Poder atendre les teves consultes, preguntes, sol•licituds, propostes o comentaris relacionats amb la FLUIDRA FUNDACIÓ i posar-te en contacte amb vostè per respondre-li.
 2. Millorar els nostres llocs web, serveis, productes i oferir un millor servei i contingut.
 3. Gestionar la vostra contribució a la campanya que heu seleccionat, així com complir els requisits legals que se’n puguin derivar.
 4. Amb la finalitat d’enviar-li comunicacions sobre les nostres campanyes, activitats realitzades o documents i informació relacionada amb la FLUIDRA FUNDACÓ que puguin ser del seu interès.

De vegades pot ser necessari tractar les seves dades personals per complir amb les obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En la resta de casos, i sempre que sigui procedent, li demanarem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

3. Enviament de comunicacions comercials

La FUNDACIÓ FLUIDRA, en el marc de la seva activitat, pot facilitar-li recursos per registrar-se o subscriure’s a notícies o informació general o comercial de la FUNDACIÓ FLUIDRA. Aquests recursos sempre estaran subjectes al seu consentiment.

En el cas que ens hagi autoritzat, la FUNDACIÓ FLUIDRA enviarà informació sobre les seves activitats, campanyes o promocions, així com altra documentació relacionada amb l’activitat de la FUNDACIÓ FLUIDRA que pugui considerar-se rellevant, sempre adaptada als teus interessos.

Pot revocar el seu consentiment per rebre aquestes comunicacions en qualsevol moment, mitjançant l’enllaç o botó a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva disposició a revocar el consentiment a través dels següents canals:

 1. Correu electrònica a l’adreça dataprivacy@fluidra.com
 2. Correu postal adreçat a Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
4. Transferències internacionals de dades

La FUNDACIÓ FLUIDRA, com a entitat de projecció internacional, disposa de proveïdors internacionals que podenprestar els seus serveis des de fora de la Unió Europea (d’ara endavant \”UE\”), de manera que les seves dades podranser tractades fora de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.

En qualsevol cas, la FUNDACIÓ FLUIDRA vetllarà perquè aquest tractament de dades estigui sempre protegit amb les garanties adequades, que podran incloure clàusules model aprovades per la UE en el cas de contractes aprovats pel Regulador Europeu, i que proporcionin garanties suficients perquè el tractament compleixi amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades, així com les certificacions de tercers, entre d’altres.

5. Durada del període de tractament i retenció

A la FUNDACIÓ FLUIDRA ens comprometem a tractar les dades personals sempre que ens sigui realment útil i podem oferir-li serveis de qualitat a través de la seva explotació. Per tant, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el període de tractament i retenció de dades personals.

En aquest sentit, en cada formulari de recollida de dades l’informarem del termini previst de tractament i/o retenció de les seves dades personals.

En qualsevol cas, i fins i tot si ens demaneu que suprimim les vostres dades, podem conservar-les i mantenir-les, en el moment de venciment, durant el termini necessari per complir amb les nostres obligacions legals i posar-les a disposició de les autoritats competents en els diferents assumptes que s’apliquin.

6. Exercici de drets i queixes a l’AEPD

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per la FUNDACIÓ FLUIDRA, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets. Heus aquí una explicació resum de cada dret, perquè sigui més fàcil per vostè exercir-los:

 1. Dret d’accés. Té dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè i les finalitats per a les quals les tractem.
 2. Dret de rectificació. Les seves dades seran sempre seves, i com a tal, ens pot demanar que rectificar aquestes en qualsevol moment si les que es troben en els nostres registres van ser errònies.
 3. Dret de supressió. Pot sol•licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin eliminades dels nostres fitxers. No obstant això, tal com s’indica a l’apartat de retenció de dades anterior, cal tenir en compte que, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’exercici efectiu d’aquest dret.
 4. Dret d’oposició. Pot oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats per a les quals processem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
 5. Dret de limitació del tractament Pot sol•licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  • Si consideres les dades que tenim sobre vostè no són correctes o precises.
  • Si, si considera que no estem tractant les seves dades legítimament, sinó que prefereixen que limitem el tractament de les dades a la seva supressió.
  • Si les dades que tenim ja no són necessàries per a nosaltres d’acord amb la finalitat per a la qual les recollim, però necessites que les mantinguem per presentar reclamacions legals.
  • Si, havent exercit el dret d’oposició a qualsevol tractament, està pendent de resposta per part nostra.
 6. Dret a la portabilitat de les dades. Té dret, quan sigui tècnicament possible i raonable, a sol•licitar que les dades personals que ens ha facilitat siguin comunicades directament a un altre responsable del tractament. Si és possible, li facilitarem les seves dades directament a aquest altre controlador, però si no ho és, li facilitarem en un format estàndard.

  Sempre que processem les seves dades sobre la base del consentiment, podrà revocar-les en qualsevol moment, sense tenir conseqüències per a vostè més enllà, d’acord amb la llei exercida, no poder prestar-li determinats serveis.

  L’exercici dels seus drets pot ser efectiu tractant-se de la FUNDACIÓ FLUIDRA a través d’un dels següents mitjans, acompanyant una còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent:

  1. Correu electrònica a l’adreça dataprivacy@fluidra.com
  2. Correu postal adreçat a Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

  A més, si ho troba necessari, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dataprivacy@fluidra.com.

  En cas que no vulgui exercir un dret específic, però tingui la necessitat de fer una consulta o suggeriment sobre el tractament de les seves dades personals també pot dirigir-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

  Tingueu en compte que sempre pot presentar, en tot cas, una reclamació davant l’Autoritat Competent de Protecció de Dades si creu que no hem tractat les seves dades legalment o que no hem atès les seves sol•licituds o drets. A Espanya, aquesta Autoritat Competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

En aquest sentit, la FUNDACIÓ FLUIDRA declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

En aquest sentit, FUNDACI & Oacute; FLUIDRA declara i garanteix que ha implementat tots els mitjans tècnics disponibles per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades proporcionades pels usuaris.

8. Mitjà de comunicació social

Les xarxes socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per aquest motiu hi hem creat diferents perfils de la FUNDACIÓ FLUIDRA.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’incorporar-se a les pàgines o col•lectius que la FUNDACIÓ FLUIDRA té en diferents xarxes socials.

No obstant això, vostè ha d’estar segur que, a menys que sol•licitem les seves dades directament (per exemple, a través d’accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altre formulari vàlid), les seves dades pertanyeran a la xarxa social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi atentament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com assegurar-se de configurar les seves preferències de processament de dades.