Els drets d'ús i explotació de la pàgina web fundaciofluidra.org (en endavant, el "Lloc Web") corresponen a FUNDACIÓ FLUIDRA, situada a Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i amb CIF G66769944, (en endavant, " la FUNDACIÓ FLUIDRA".)

Pot contactar-nos a hola@fundaciofluidra.org.

1. Objecte i abast

El Lloc Web està pensat per als visitants (d'ara endavant, l'"Usuari/s") del lloc web, amb la finalitat d'informar sobre la FUNDACIÓ FLUIDRA sobre les seves activitats, la institució, l'aspecte social, així com els programes, campanyes i/o col·laboracions que puguin ser d’interès per a l'usuari.

Aquest lloc web permet a l'Usuari tenir accés a informació d'interès relacionada amb FUNDACIÓ FLUIDRA com les seves activitats, projectes, campanyes i/o col·laboracions, entre d'altres.

2. Condicions d'ús

Aquestes Condicions d'Ús regulen l'accés i l'ús del Lloc Web. L'accés a ella implica l'acceptació sense reserves d'aquestes Condicions d'Ús.

L'Usuari és l'únic responsable de l'ús que pugui donar al Lloc Web,dels continguts quereprodueixi en o a través del Lloc Web i de les conseqüències que se'n derivin.

L'Usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, elsseus continguts i serveis d'acord amb la Llei, les presents Condicions Generals d'Ús, els bons costums i l'ordre públic. Així mateix, es compromet a no utilitzar el Lloc Web, elsseus continguts o els serveis prestats a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquestes Condicions d'Ús, lesius per als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inimpossibilitar, fer inaccessible o deteriorar el Lloc Web,els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal d'aquests per partd'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, in impossibilitar o danyar de qualsevol altra manera les dades, programes o documents electrònics que es troben en el Lloc Web,i a no impedir l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels qualsFLUIDRA presta el servei, així com a realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

Així mateix, es compromet a no introduir programes, virus, macros, minia applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que provoquin o siguin propensos a provocar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la FUNDACIÓ FLUIDRA o de tercers.

Els documents i gràfics publicats en aquest servidor poden incloure imprecisions tècniques i errors tipogràfics. Els canvis s'afegeixen periòdicament a la informació disponible.

La FLUIDRA FUNDACIÓ i/o el seu respectiu proveïdor podran fer millores i/o canvis en el programa en qualsevol moment.

La FUNDACIÓ FLUIDRA es reserva el dret d'inhabilitar o bloquejar l'accés al Lloc Web a l'Usuari en cas que infringeixi aquestes Condicions d'Ús, els drets de tercers o la legislació aplicable.

La FUNDACIÓ FLUIDRA no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir o dels danys que es puguin ocasionar al dispositiu client/usuari (maquinari i programari) i dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu client/usuari utilitzats per a la connexió als serveis i continguts del Lloc Web, un mal funcionament d'Internet, avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del lloc web motivat per causes alienes a la FUNDACIÓ FLUIDRA.

3. Llicència d'ús del lloc web

La FUNDACIÓ FLUIDRA és titular de tots els drets del Lloc Web i, en aquest sentit, atorga a l'Usuari una llicència d'ús lliure, per utilitzar els continguts i funcionalitats disponibles al Lloc Web d'acord amb els usos per als quals ha estat dissenyat i, en particular, segons el que disposa aquest document i/o la legislació aplicable.

El Lloc Web està limitat a l'àmbit territorial europeu, de manera que, tot i que l'Usuari pugui accedir al lloc web des de fora d'Europa, la FUNDACIÓ FLUIDRA no garanteix que el Lloc Web compleixi amb la legislació de fora d'Europa. En aquest sentit, l'Usuari decideix accedir a aquest lloc web per responsabilitat pròpia sense que la FUNDACIÓ FLUIDRA assumeixi cap responsabilitat en aquest sentit.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial en la informació, dades, gràfics, dissenys, programari, marques i altres continguts del Lloc Web són propietat de la FUNDACIÓ FLUIDRA i/o dels seus llicenciadors, per la qual cosa queda prohibida la seva utilització, reproducció, transmissió, transformació, distribució o explotació de qualsevol forma per part del client/usuari, excepte com a part del servei en què s'integri el Lloc Web i amb fins exclusivament privats. L'incompliment pot donar lloc a l'exercici de les accions legals o extrajudicials que els puguin correspondre en l'exercici dels seus drets.

La FUNDACIÓ FLUIDRA prohibeix qualsevol actuació contrària a la legislació vigent, de la documentació/contingut que es pugui descarregar des del Lloc Web.

5. Política de privacitat

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades si us plau consulti la nostra Política de privacitat.

6. Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Per a més informació sobre les cookies visiti la nostra Política de cookies.

7. Interrupcions i modificacions

Els serveis del lloc web podran ser interromputs per tasques de manteniment o errors fora del control de la FUNDACIÓ FLUIDRA, que s’arreglaran en un termini raonable de temps.

La FUNDACIÓ FLUIDRA, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o abast dels serveis del Lloc Web, així com qualsevol informació aquí recollida. L'Usuari serà informat en un termini raonable d'aquestes modificacions.

8. Jurisdicció i legislació aplicable

El lloc web es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. En cas de discrepància o conflicte, ambdues parts es subscriuen als Jutjats i Tribunals de Barcelona.